Aktuelt

KOMMENDE AKTIVITETER


INFORMASJON

Medlems- og årsmøte


Det kombinerte medlems- og årsmøtet avholdes (forhåpentligvis) som et hybridmøte den 22. juni kl. 16.15. Temaet for medlemsmøtet blir EUs "grønne giv" ("Green Deal") med fokus på bærekraftig finans. Her utvikles det rettsregler av stor betydning for Norge. EU har laget en veldig informativ web-side om Green Deal, som kan anbefales før møtet. Bærekraftig finans skal fremmes gjennom en forordning som ble vedtatt 18. juni 2020 (forordning 2020/852). En titt på denne vil også være nyttig før møtet! Miljøråd Kaya Grjotheim skal først innlede om EUs grønne giv, og deretter skal Birgitte Jourdan-Andersen fra Energi Norge innlede om bærekraftig finans. Professor Henrik Bjørnebye vil innlede til diskusjon med en kommentar. Medlemsmøtet er åpent for medlemmer og andre som måtte være interesserte. Send en e-post til styret@nffm.no dersom du ønsker å delta.


Etter medlemsmøtet blir det avholdt årsmøte. Innkalling er sendt per e-post til medlemmene. Lenker til sakspapirer vil bli lagt ut her etterhvert som de blir klare:

Regnskap: Resultat, balanse, revisjonsberetning

Valgkomiteens innstilling


Styremøter


Så raskt som mulig etter årsmøtet vil det bli avholdt styremøte for å planlegge høstens aktiviteter. Vi har ambisjoner om å avholde et medlemsmøte om konsekvensutredninger. Et annet aktuelt tema er norsk rovdyrforvaltning i lys av ulvesakene som har versert for domstolene de senere årene.


Styret kommer til å legge opp til "hybridmøter" til høsten. Dette betyr at vi vil ha en kombinasjon av personer tilstede i møterommet og "nettbasert" deltakelse. Vi vil fortsette å bruke "Zoom" som vår nettbaserte plattform for møtene. Medlemmene vil få tilsendt en lenke som kan brukes til deltakelse. Bruk av lenken vil ikke innebære nedlasting av Zoom. Bruken av Zoom vil også muliggjøre opptak av innlegg på medlemsmøtene dersom foredragsholdere er interesserte i det. Ved opptak av innleggene kommer vi ikke til å ta opp etterfølgende diskusjoner.

 

Om du har du forslag til temaer for medlemsmøter og aktiviteter i foreningen, send en e-post til styret@nffm.no.


Vi tar gjerne mot blogginnlegg om aktuelle saker, som oppfølgning av eller innspill til diskusjoner på medlemsmøter, eller om annet som du måtte være opptatt av. Send blogginnlegg til styret@nffm.no.

 

DISKUSJON

Miljørettsbloggen


Styret inviterer blogg-innlegg på inntil fem sider tekst. Vi vil foreta en kvalitetssikring av teksten før publisering. Legg ved et bilde dersom du ønsker det. Vi orienterer om nye blogg-innlegg på facebook og inviterer til diskusjon der. Det kan også publiseres nye blogg-innlegg som svar på blogg-innlegg. Du kan publisere blogg-innlegg uavhengig av om du er medlem. Blogg-innlegg kan som hovedregel ikke være anonyme. Send e-post med innlegg og eventuelt bilde til styret@nffm.no.


Klimaargumentasjon i Heathrow-dommen

av Hans Morten Haugen, 26. oktober 2020


Første dom om REACH-forskriften (kjemikalier), av Elisabeth Rastad, 3. juni 2020


Aktuell og viktig bok om Grunnlovens miljøparagraf, av Gjermund Aasbrenn, 3. mai 2020Diskusjonsforum for medlemmer

Du finner et diskusjonsforum for foreningens medlemmer på facebook.

Norsk forening for miljørett

Org.nr. 918812075