Aktuelt

KOMMENDE AKTIVITETER


INFORMASJON

Vårens medlemsmøter


Sett av datoene for vårens medlemsmøter: Den 28. februar er temaet "Dilemmaet energiomstilling og arealinngrep". Medlemsmøtet 7. mai har temaet retten til utmarka og årsmøtet avholdes etter medlemsmøtet. Mer informasjon om arrangementene finner du her


Medlemsmøter


Årsmøte og medlemsmøte ble avholdt den 11. mai. Vi startet med medlemsmøtet, som omhandlet overtredelsesgebyr i miljøretten med Anne Rogstad fra NVE, Ida Sletsjøe fra Økokrim og Berit Reiss-Andersen fra Andenæs Aaløkken Veum advokatfirma som innledere, og fikk en interessant diskusjon av et viktig tema.


På årsmøtet ble Gunnhild Storbekkrønning Solli valgt til ny leder av foreningen, og Ida Sletsjøe kom inn som nytt møtende varamedlem i styret. Det ble også besluttet å etablere to miljørettspriser. Den første kan tildeles personer som har bidratt vesentlig til å fremme kunnskap om og interesse for miljørett. Den andre kan tildeles studenter som har skrevet en avhandling som har gitt et særlig verdifullt bidrag til kunnskap om miljørett. Miljørettsforeningens medlemmer kan nominere kandidater til å motta disse prisene.


Foreningens vedtekter og årsmøtepapirer finnes under fanen "Om foreningen". Dersom du har forslag til temaer for kommende medlemsmøter, send gjerne en e-post til styret@nffm.no.


Under fanen medlemsmøter finner du lysarkene fra tidligere medlemsmøter.


DISKUSJON

Miljørettsbloggen


Styret inviterer blogg-innlegg på inntil fem sider tekst. Vi vil foreta en kvalitetssikring av teksten før publisering. Legg ved et bilde dersom du ønsker det. Vi orienterer om nye blogg-innlegg på facebook og inviterer til diskusjon der. Det kan også publiseres nye blogg-innlegg som svar på blogg-innlegg. Du kan publisere blogg-innlegg uavhengig av om du er medlem. Blogg-innlegg kan som hovedregel ikke være anonyme. Fra oktober 2021 tar vi sikte på å publisere blogg-innlegg i samarbeid med

Juridika Innsikt, noe som gjøre at blogg-innlegget ditt vil kunne få stor spredning! Send e-post med innlegg og eventuelt bilde til styret@nffm.no.


European Green Deal - Europas grønne giv

av Malin Fosse, 28. oktober 2021, sampublisert med Juridika innsikt


Klimaargumentasjon i Heathrow-dommen

av Hans Morten Haugen, 26. oktober 2020


Første dom om REACH-forskriften (kjemikalier), av Elisabeth Rastad, 3. juni 2020


Aktuell og viktig bok om Grunnlovens miljøparagraf, av Gjermund Aasbrenn, 3. mai 2020Diskusjonsforum for medlemmer

Du finner et diskusjonsforum for foreningens medlemmer på facebook.

Norsk forening for miljørett

Org.nr. 918812075