Aktuelt

KOMMENDE AKTIVITETER


INFORMASJON

Årsmøte og medlemsmøte


Årsmøte og medlemsmøte blir avholdt den 11. mai fra klokken 18 i Domus Juridica i Kristian Augusts gate 17, Oslo. Vi starter med medlemsmøtet vil bli omhandle overtredelsesgebyr i miljøretten med Anne Rogstad fra NVE, Ida Sletsjøe fra Økokrim og Berit Reiss-Andersen fra Andenæs Aaløkken Veum advokatfirma som innledere. Deretter, fra ca. kl. 20, starter årsmøtet. Dagsorden for årsmøtet blir (sakspapirer kan lastes ned ved å klikke på punktene):

a) Konstituering av årsmøtet

b) Årsberetning fra styret

c) Revidert regnskap

d) Medlemskontingent for 2024

e) Styrets forslag til vedtektsendring, etablering av Norsk forening for miljøretts priser

f) Valg av styreleder, styremedlemmer og to varamedlemmer

g) Valg av revisor og valgkomité

h) Eventuelt


Foreningens vedtekter og tidligere årsmøtepapirer finnes under fanen "Om foreningen". Dersom du har forslag til temaer for kommende medlemsmøter, send gjerne en e-post til styret@nffm.no.


Under fanen medlemsmøter finner du lysarkene fra tidligere medlemsmøter, inklusive møtet om naturavtalen.


DISKUSJON

Miljørettsbloggen


Styret inviterer blogg-innlegg på inntil fem sider tekst. Vi vil foreta en kvalitetssikring av teksten før publisering. Legg ved et bilde dersom du ønsker det. Vi orienterer om nye blogg-innlegg på facebook og inviterer til diskusjon der. Det kan også publiseres nye blogg-innlegg som svar på blogg-innlegg. Du kan publisere blogg-innlegg uavhengig av om du er medlem. Blogg-innlegg kan som hovedregel ikke være anonyme. Fra oktober 2021 tar vi sikte på å publisere blogg-innlegg i samarbeid med

Juridika Innsikt, noe som gjøre at blogg-innlegget ditt vil kunne få stor spredning! Send e-post med innlegg og eventuelt bilde til styret@nffm.no.


European Green Deal - Europas grønne giv

av Malin Fosse, 28. oktober 2021, sampublisert med Juridika innsikt


Klimaargumentasjon i Heathrow-dommen

av Hans Morten Haugen, 26. oktober 2020


Første dom om REACH-forskriften (kjemikalier), av Elisabeth Rastad, 3. juni 2020


Aktuell og viktig bok om Grunnlovens miljøparagraf, av Gjermund Aasbrenn, 3. mai 2020Diskusjonsforum for medlemmer

Du finner et diskusjonsforum for foreningens medlemmer på facebook.

Norsk forening for miljørett

Org.nr. 918812075