Aktuelt

KOMMENDE AKTIVITETER


INFORMASJON

Årsmøte og medlemsmøte


Vi takker alle fremmøtte til årsmøtet og medlemsmøtet, og særlig de tre innlederne, Carl Philip Fleischer, Espen Andreas Volden og Barbara Zimmermann! Protokoll fra årsmøtet er lagt ut under fanen "om foreningen" og en kort omtale av medlemsmøtet er lagt inn under "medlemsmøter".


Styremøte


Det nyvalgte styret er nå konstituert. Hvilke roller styremedlemmene har påtatt seg er oppdatert under fanen "om foreningen". Blant de andre sakene på styremøtet var det fremtidige medlemsmøter og tilstedeværelse på sosiale medier som er av særlig interesse. Det foreløpige programmet for høsten finnes nedenfor, og det ble besluttet at foreningen også skal ha en instagram-konto for lettere å kunne nå ut til et yngre publikum! Innspill til styret kan sendes til styret@nffm.no. 


Program for høsten


2022 Oslo International Environmental Law Conference

Fra 3. til 6. oktober blir det en stor miljøkonferanse i Oslo! Vi håper foreningens medlemmer vil holde av tid til å delta. Konferansens web-side er her.


Svalbardmiljøloven 20 år

Den 13. oktober kl. 17 følger vi opp med en diskusjon av hvilke utfordringer Svalbardmiljøloven står overfor, blant annet i lys av turistifisering, klimaendringer og fiskeritvister.


Plan- og bygningsloven som klima- og miljøvirkemiddel

Semesteret avsluttes 23. november kl. 18 med foredrag og diskusjoner om hvordan planverktøyene under pbl kan benyttes til å redusere utslipp av klimagasser. 


Innspill til prorammet og ønsker for vårsemesterets program kan sendes til styret@nffm.no.


DISKUSJON

Miljørettsbloggen


Styret inviterer blogg-innlegg på inntil fem sider tekst. Vi vil foreta en kvalitetssikring av teksten før publisering. Legg ved et bilde dersom du ønsker det. Vi orienterer om nye blogg-innlegg på facebook og inviterer til diskusjon der. Det kan også publiseres nye blogg-innlegg som svar på blogg-innlegg. Du kan publisere blogg-innlegg uavhengig av om du er medlem. Blogg-innlegg kan som hovedregel ikke være anonyme. Fra oktober 2021 tar vi sikte på å publisere blogg-innlegg i samarbeid med

Juridika Innsikt, noe som gjøre at blogg-innlegget ditt vil kunne få stor spredning! Send e-post med innlegg og eventuelt bilde til styret@nffm.no.


European Green Deal - Europas grønne giv

av Malin Fosse, 28. oktober 2021, sampublisert med Juridika innsikt


Klimaargumentasjon i Heathrow-dommen

av Hans Morten Haugen, 26. oktober 2020


Første dom om REACH-forskriften (kjemikalier), av Elisabeth Rastad, 3. juni 2020


Aktuell og viktig bok om Grunnlovens miljøparagraf, av Gjermund Aasbrenn, 3. mai 2020Diskusjonsforum for medlemmer

Du finner et diskusjonsforum for foreningens medlemmer på facebook.

Norsk forening for miljørett

Org.nr. 918812075