Aktuelt

KOMMENDE AKTIVITETER


INFORMASJON

Årsmøte og medlemsmøte


Årsmøte og medlemsmøte vil bli avholdt samlet den 11. mai fra klokken 18. Tema for medlemsmøtet vil bli overtredelsesgebyr i miljøretten. Dersom du har saker du ønsker tatt opp på årsmøtet eller forslag til temaer for kommende medlemsmøter, send gjerne en e-post til styret@nffm.no.


Under fanen medlemsmøter finner du lysarkene fra tidligere medlemsmøter, inklusive møtet om naturavtalen.


Det har kommet et nytt nummer av Nordisk miljörättslig tidskrift (lenke) der du blant annet kan lese artikler om miljøorganisasjoners klagerett for å bevare kulturverdier og gjennomføringen av Århuskonvensjonen om prosessuelle miljørettigheter. Frist for innsending av artikler til neste nummer av tidsskriftet er 1. april (lenke).


DISKUSJON

Miljørettsbloggen


Styret inviterer blogg-innlegg på inntil fem sider tekst. Vi vil foreta en kvalitetssikring av teksten før publisering. Legg ved et bilde dersom du ønsker det. Vi orienterer om nye blogg-innlegg på facebook og inviterer til diskusjon der. Det kan også publiseres nye blogg-innlegg som svar på blogg-innlegg. Du kan publisere blogg-innlegg uavhengig av om du er medlem. Blogg-innlegg kan som hovedregel ikke være anonyme. Fra oktober 2021 tar vi sikte på å publisere blogg-innlegg i samarbeid med

Juridika Innsikt, noe som gjøre at blogg-innlegget ditt vil kunne få stor spredning! Send e-post med innlegg og eventuelt bilde til styret@nffm.no.


European Green Deal - Europas grønne giv

av Malin Fosse, 28. oktober 2021, sampublisert med Juridika innsikt


Klimaargumentasjon i Heathrow-dommen

av Hans Morten Haugen, 26. oktober 2020


Første dom om REACH-forskriften (kjemikalier), av Elisabeth Rastad, 3. juni 2020


Aktuell og viktig bok om Grunnlovens miljøparagraf, av Gjermund Aasbrenn, 3. mai 2020Diskusjonsforum for medlemmer

Du finner et diskusjonsforum for foreningens medlemmer på facebook.

Norsk forening for miljørett

Org.nr. 918812075