Om foreningen

Norsk forening for miljørett har som formål å fremme kunnskap om og interesse for miljørett gjennom blant annet møter, diskusjon og utveksling av informasjon.


Foreningen er nøytral i miljøpolitiske spørsmål og avgir ikke uttalelser i slike saker.

Historikk


Inge Lorange Backer, Hans Christian Bugge, Ole Kristian Fauchald, Hans Tore Høviskeland, Kirsten Jacobsen, Ragnhild Noer, Stein Erik Stinessen, Benedikte Strøm, Christina Voigt og Nikolai K. Winge tok initiativ til foreningen.


Stiftelsesmøtet ble avholdt 21. mars 2017 i Domus Bibliotheca ved Det juridiske fakultet i Oslo.  Interessen var så stor at møtet måtte flyttes til større lokaler.

Styret


Leder:

Ole Kristian Fauchald, professor ved Univeritetet i Oslo


Styremedlemmer:

Malin Fosse, seniorrådgiver i Klima- og miljødepartementet

Benedikte Strøm, seniorrådgiver i Miljødirektoratet

Maja Dinéh Sørheim, miljørådgiver i Ski kommune

Gjermund Aasbrenn, konstituert lagdommer i Hålogaland lagmannsrett


Varamedlemmer:

Caroline Lund, partner, Advokatfirmaet Lund & Co DA

Maria Bache Dahl, politiadvokat, Økokrim
Norsk forening for miljørett

Org.nr. 918812075