Om foreningen

Norsk forening for miljørett har som formål å fremme kunnskap om og interesse for miljørett gjennom blant annet møter, diskusjon og utveksling av informasjon.


Foreningen er nøytral i miljøpolitiske spørsmål og avgir ikke uttalelser i slike saker.

Historikk


Inge Lorange Backer, Hans Christian Bugge, Ole Kristian Fauchald, Hans Tore Høviskeland, Kirsten Jacobsen, Ragnhild Noer, Stein Erik Stinessen, Benedikte Strøm, Christina Voigt og Nikolai K. Winge tok initiativ til foreningen.


Stiftelsesmøtet ble avholdt 21. mars 2017 i Domus Bibliotheca ved Det juridiske fakultet i Oslo.  Interessen var så stor at møtet måtte flyttes til større lokaler.

Styret


Leder:

Gunnhild Storbekkrønning Solli, førsteamanuensis, Norges miljø og biovitenskapelige universitet


Styremedlemmer:

Caroline Lund, partner, Advokatfirmaet Lund & Co DA

Thorbjørn Kringlebotn Borlaug, seniorrådgiver, Miljødirektoratet

Carl-Philip Fleischer, advokat, Dalan Advokatfirma.

Sekretær: Benedikte Wiig Sørensen, rådgiver, Klimaetaten i Oslo kommune


Varamedlemmer:

Sosiale medier: Anders Stokka Meling, jusstudent, Universitetet i Bergen

Ida Sletsjøe, politiadvokat, Økokrim


Kontakt styret: styret@nffm.no


Norsk forening for miljørett

Org.nr. 918812075