Om foreningen

Norsk forening for miljørett har som formål å fremme kunnskap om og interesse for miljørett gjennom blant annet møter, diskusjon og utveksling av informasjon.


Foreningen er nøytral i miljøpolitiske spørsmål og avgir ikke uttalelser i slike saker.

Historikk


Inge Lorange Backer, Hans Christian Bugge, Ole Kristian Fauchald, Hans Tore Høviskeland, Kirsten Jacobsen, Ragnhild Noer, Stein Erik Stinessen, Benedikte Strøm, Christina Voigt og Nikolai K. Winge tok initiativ til foreningen.


Stiftelsesmøtet ble avholdt 21. mars 2017 i Domus Bibliotheca ved Det juridiske fakultet i Oslo.  Interessen var så stor at møtet måtte flyttes til større lokaler.

Styret


Leder:

Ole Kristian Fauchald, professor ved Univeritetet i Oslo


Styremedlemmer:

Gjermund Aasbrenn, konstituert lagdommer, Hålogaland lagmannsrett

Caroline Lund, partner, Advokatfirmaet Lund & Co DA

Maria Bache Dahl, politiadvokat, Økokrim

Anne Elisabeth Stoltenberg, seniorrådgiver, Klima- og miljødepartementet


Varamedlemmer:

Carl Philip Fleischer, advokat, Advokatfirma Arntzen de Besche

Ella Havnevik Giske, rådgiver, Klimaetaten i Oslo kommune


Kontakt styret: styret@nffm.no


Norsk forening for miljørett

Org.nr. 918812075