Medlem

Hvem kan bli medlem?

 • Jurister og andre personer med interesse for miljørettslige spørsmål.
 • Offentlige og private institusjoner, selskaper og foreninger hvis virksomhet eller formål står i forbindelse med miljøretten.

BLI MEDLEM

Ordinært medlem
Student
Institusjon/selskap/forening
Advokatfirma
 
 
 
 

Hvordan bli medlem

 1. Fyll ut skjemaet
 2. Innbetal kontingent (se nedenfor)


  Som medlem får du

  • Prioritert deltakelse på foreningens arrangementer
  • Adgang til vårt medlemsforum på facebook og instagram
  • Stemmerett på foreningens årsmøte


  Som kollektivt medlem får du

  • Prioritert deltagelse på foreningens arrangementer for dine ansatte
  • Adgang for dine ansatte til vårt medlemsforum på facebook og instagram
  • Stemmerett for dine ansatte på foreningens årsmøte
  • Rett til å nominere mottakere av miljørettsforeningens priser  Betaling av kontingent


  Kontingent må betales hvert år før årsmøtet i foreningen. Årsmøtet holdes normalt i april eller mai.


  Innbetaling kan skje til kontonummer 1254 626 0591 eller Vipps-nummer 102383. Innbetalingen må merkes med navn.


  Kontingentsatser


  Ordinært individuelt medlemskap: kr 100,-

  Studentmedlemskap: Gratis

  Kollektivt medlemskap for advokatfirmaer: kr 1000,-

  Kollektivt medlemskap for institusjoner, selskaper og foreninger: kr 500,-

  Norsk forening for miljørett

  Org.nr. 918812075